Selecteer een pagina

‘IFRS16: geen goed plan’

Amsterdam, 13 januari 2016 – Naar verwachting wordt vandaag de nieuwe IFRS-boekhoudstandaard voor leasecontracten gepubliceerd door de IASB. Als gevolg hiervan komen vanaf 2019 alle operational leasecontracten op de balans te staan, de financial leasecontracten...

Leaseurope publiceert Position Paper boekhoudregels

Amsterdam, 11 november 2014 – Leaseurope publiceert een nieuwe Position Paper inzake de voorgestelde boekhoudregels voor leasing. De behoefte hieraan is gebleken nu de IASB voornemens is een groot aantal wijzigingen aan te brengen aan de ED2013 en de FASB...

Europees parlement ziet leasing als low risk

Amsterdam, 25 februari 2014 – Het EU-Parlement is op dit moment bezig met de behandeling van de 4de Richtlijn inzake Anti-Money Laundering (AML). Deze Richtlijn is van grote invloed op de nationale regelgeving inzake bestrijding van witwassen en...

Herziening Faillissementswet bevordert doorstart bedrijven

Amsterdam 26 november 2013 – Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie wil het wettelijk mogelijk maken dat rechters al vóór een mogelijk faillissement van een onderneming bekendmaken wie ze zullen aanwijzen als curator. De ondernemer kan dan met de...