Selecteer een pagina

Doelstellingen van de NVL

De NVL heeft als doelstelling het behartigen van de gezamenlijke belangen van de leden, alsmede het bevorderen van de ontwikkeling van equipment leasing in Nederland. Zij doet dit door:

  1. het organiseren van bijeenkomsten waarin ervaringen kunnen worden uitgewisseld;
  2. het onderhouden van contacten met de overheid en de media;
  3. het vervaardigen van studies en het verzamelen van informatie over leasing;
  4. het onderhouden van contacten met nationale en internationale organisaties met een soortgelijk doel;
  5. informatievoorziening aan de leden en het publiek, onder andere door middel van een website en persberichten.

Wist je dat

De Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen heeft een standaard vastgesteld voor goed gedrag bij de verkoop van lease-producten en daarmee samenhangende dienstverlening.

Lees meer over de NVL gedragscode

Share This