Selecteer een pagina

Ik wil meer weten over de leasemarkt

De NVL inventariseert en publiceert cijfers over de Nederlandse equipment leasemarkt. De informatie hiervoor wordt geleverd door niet nader genoemde Leden en Niet-Leden van de NVL. Grosso modo kan gesteld worden dat de NVL-cijfers tenminste 95% van de equipment leasemarkt afdekken.

Voor informatie over de autoleasemarkt, ga naar de website van de VNA.

De door NVL gerapporteerde cijfers betreffen ‘nieuwe productie’, dat is het volume (en aantallen) van nieuwe leasecontracten die gedurende ieder kwartaal en ieder jaar worden afgesloten met eindklanten. Cijfers over de totale uitstaande portefeuilles zijn niet beschikbaar. Geschat wordt dat in Nederland voor zo’n €16 miljard uitstaande leasecontracten bestaan. Ruim driekwart van de leasecontracten worden in het MKB segment afgesloten. Hiermee is de leasingbranche dus een belangrijke financier van het MKB.

De Jaarlijkse rapportage geeft een gedetailleerd beeld van geleaste objecten, marktsegmenten, aantallen en volumes. De kwartaalrapportage is minder gedetailleerd maar geeft een beeld van de evolutie op kwartaalbasis van de leasevolumes.

Wist je dat

Equipment leasemarkt in Nederland: de cijfers.
In 2016 werd voor 5,5 miljard euro aan nieuwe leasecontracten gesloten.

Meer cijfers over de leasemarkt in Nederland

Share This